№ 11 / 14.09.2023

ОТНОСНО : регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в Общинска избирателна комисия в община ГРАМАДА, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. На основание чл. 87, ал. 1, т. 12, чл. 127, ал. 3, чл. 128 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в община ГРАМАДА

№ 10 / 14.09.2023

ОТНОСНО : определяне на единните номера на избирателните секции в община ГРАМАДА при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община ГРАМАДА В ОИК ГРАМАДА е постъпило писмо с входящ номер 2/09.09.2023 г. с приложена Заповед № 173/30.08.2023г. на Община Грамада. На основание чл.87,ал.1.т.3 и т. 7 от Изборния кодекс и Решение№1968-МИ/08.08.2023 г. и Решение№1969-МИ/08.08.2023 ОИК - ГРАМАДА

№ 9 / 14.09.2023

ОТНОСНО : ОТНОСНО: определяне на номерата на изборните райони в община Грамада при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Грамада На основание чл.87,ал.1.т.3 и т. 7 от Изборния кодекс и Решение№1968-МИ/08.08.2023 г. и Решение№1969-МИ/08.08.2023 ОИК - ГРАМАДА

№ 8 / 11.09.2023

ОТНОСНО : определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община ГРАМАДА

№ 7 / 11.09.2023

ОТНОСНО : Срок за приемане в Общинска избирателна комисия – ГРАМАДА на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. На основание чл. 87, ал. 1, т. 12 и т. 13, чл. 147, ал. 1, чл. 148, ал. 2 и чл. 153, ал. 1 от Изборния кодекс ОИК - ГРАМАДА

№ 6 / 11.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на специалист-експерт и специалист – технически сътрудник за подпомагане на дейността на ОИК-ГРАМАДА в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. На основание чл.78 от ИК и Решение 1954/03.08.2023 г. на ЦИК и след съгласуване с кмета на община ГРАМАДА, Общинската избирателна комисия

№ 5 / 09.09.2023

ОТНОСНО : избор на протоколчик на ОИК-Грамада по време на произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. На основание чл. 87, ал.1 т.1 от ИК Общинска избирателна комисия – Грамада

№ 4 / 09.09.2023

ОТНОСНО : определяне на говорител на ОИК-Грамада в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. На основание чл. 87, ал.1 т.1 от ИК, Общинска избирателна комисия – Грамада

№ 3 / 09.09.2023

ОТНОСНО : определяне на приемно време на ОИК-Грамада в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. На основание чл. 87, ал.1 т.1 от ИК, Общинска избирателна комисия – Грамада

№ 2 / 09.09.2023

ОТНОСНО : номерацията на решенията на ОИК-ГРАМАДА в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. и начина на обявяване на решенията на ОИК-ГРАМАДА На основание чл. 87, ал.1 т.1 от ИК, чл.87, ал.2 от ИК, Общинска избирателна комисия – ГРАМАДА

№ 1-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Избиране на член на ОИК-ГРАМАДА за маркиране на печата на комисията

Календар

Решения

  • № 31 / 30.09.2023

    относно: Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община ГРАМАДА, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, в което се провеждат заседанията на комисията и имащи право на възстановяване на извършените пътни разходи

  • № 30 / 30.09.2023

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии на СИК в Община Грамада за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 29 / 26.09.2023

    относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от КОАЛИЦИЯ„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения