Общинска избирателна комисия Грамада


РЕШЕНИЕ
№ 22
Грамада, 18.09.2023

ОТНОСНО: регистриране за участие в изборите за общински съветници в община Грамада на 29 октомври 2023 г. на МК БСП за България(ЛЕВИЦАТА!, БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД,ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ).

В Общинска избирателна комисия- Грамада (ОИК-Грамада) е постъпило заявление с вх. № 14/18.09.2023 г. във входящия регистър на местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. от Ваньо Димитров в качеството му на  представляващ местната коалиция за регистрация на коалицията за участие в изборите за общински съветници в община Грамада в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (Приложение № 33-МИ от изборните книжа). Към заявлението са приложени следните документи:

 1. Решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява и за кой вид избор се създава;
 2. Образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;
 3. Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;
 4. Удостоверение за банкова сметка на името на партията по чл. 146, ал. 2 от ИК, която ще обслужва само предизборната кампания;
 5. Име и длъжност на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания;

Общинска избирателна комисия Грамада извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния кодекс (ИК).

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 147, ал. 1 от Изборния кодекс, и Решение № 2362 - МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК, ОИК- Грамада.

 

                                                                          Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА   МК БСП за България(ЛЕВИЦАТА!, БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД,ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)  за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община Грамада в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

Наименованието на партията за изписване в бюлетината съгласно решението на ОИК Грамада е :   МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ЛЕВИЦАТА!, БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД,ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ) 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: Иван Владимиров Иванов

Секретар: Антоанета Николаева Бижева

* Публикувано на 18.09.2023 в 22:12 часа

Календар

Решения

 • № 31 / 30.09.2023

  относно: Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община ГРАМАДА, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, в което се провеждат заседанията на комисията и имащи право на възстановяване на извършените пътни разходи

 • № 30 / 30.09.2023

  относно: Назначаване на секционните избирателни комисии на СИК в Община Грамада за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 29 / 26.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от КОАЛИЦИЯ„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения