Общинска избирателна комисия Грамада


РЕШЕНИЕ
№ 19
Грамада, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на партия „ ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпили са заявления от партия „ГЕРБ”, подписани от Мартин Начов Славчов упълномощен от Александър Филчев Матеев, който е упълномощен от Бойко Методиев Борисов в качеството му на председател и представляващ партията, заведени под №8, № 9 от 17 септември 2023 г. във входящ регистър на ОИК  Грамада на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявленията са приложени:

 1. Копие от пълномощно издадено на Мартин Начев Славчов, копие от пълномощно издадено на Александър Филчев Матеев.
 2. Копие от Удостоверение за регистрация на партията в ЦИК.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината за гласуване, съгласно Решение №  2393-МИ от 13.09.2023 г. на ЦИК, а именно: ПП ГЕРБ.

Общинска избирателна комисия – Грамада разгледа постъпилите заявления и приложените документи и намира, че са налице изискванията на чл. 147, ал. 1 - 5 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Предвид изложеното на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Грамада

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за Кмет на Община в община Грамада на 29 октомври 2023 г.;

РЕГИСТРИРА партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници в община Грамада на 29 октомври 2023г.

Партията да бъде изписвана на бюлетината за гласуване, както следва:

ПП ГЕРБ

Копие от Решението да се изложи на информационното табло на ОИК Грамада.

Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до три дни от обявяването му, на основание чл.88 ал.1 от ИК.

  Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

 

Председател: Иван Владимиров Иванов

Секретар: Антоанета Николаева Бижева

* Публикувано на 18.09.2023 в 21:48 часа

Календар

Решения

 • № 31 / 30.09.2023

  относно: Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община ГРАМАДА, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, в което се провеждат заседанията на комисията и имащи право на възстановяване на извършените пътни разходи

 • № 30 / 30.09.2023

  относно: Назначаване на секционните избирателни комисии на СИК в Община Грамада за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 29 / 26.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от КОАЛИЦИЯ„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения