№ 31 / 30.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община ГРАМАДА, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, в което се провеждат заседанията на комисията и имащи право на възстановяване на извършените пътни разходи

№ 30 / 30.09.2023

ОТНОСНО : Назначаване на секционните избирателни комисии на СИК в Община Грамада за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 29 / 26.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от КОАЛИЦИЯ„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 28 / 26.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за кмет на КОАЛИЦИЯ „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 27 / 26.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници на КОАЛИЦИЯ„ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 26 / 26.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за кмет на партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 25 / 26.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници на партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 24 / 26.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа за общински съветници на „МК БСП ЗА БЪЛГАРИЯ(ЛЕВИЦАТА!,БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД,ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЗХОД,ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 23 / 18.09.2023

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на Общинската избирателна комисия –Грамада за приемане на бюлетините и изборни книжа за район 0515 - Грамада и за осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 22 / 18.09.2023

ОТНОСНО : регистриране за участие в изборите за общински съветници в община Грамада на 29 октомври 2023 г. на МК БСП за България(ЛЕВИЦАТА!, БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД,ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ).

№ 21 / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на КОАЛИЦИЯ „ Алтернативата на гражданите ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 20 / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия ПП ”Български Земеделски Народен Съюз“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 19 / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 18 / 18.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия ПП ”Има такъв народ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 17 / 16.09.2023

ОТНОСНО : : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 16 / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на КОАЛИЦИЯ „ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 15 / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 14 / 14.09.2023

ОТНОСНО : Реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Общинска избирателна комисия в община ГРАМАДА, при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и Публичен регистър на жалбите и сигналите до ОИК Грамада при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. На основание чл. 87, ал. 1, т. 22 и т. 23, чл. 200 и чл. 201 от Изборния кодекс и Решение № 2162-МИ/31.08.2023 г. Решение № на Централна избирателна комисия, Общинската избирателна комисия Грамада

№ 13 / 14.09.2023

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на всяка СИК в община ГРАМАДА при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г. На основание чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 88, ал. 1, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96, на Изборния кодекс и Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.., броят на членовете на СИК се определя в зависимост от броя на избирателите в съответната секция. От община Грамада е получено писмо с вх.№ /13.09.2023г относно броя на избирателите в секциите на община Грамада . ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГРАМАДА

№ 12 / 14.09.2023

ОТНОСНО : Приемане на Политика за поверителност и защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни на и от Общинската избирателна комисия в община Грамада, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год. На основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”), чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, при спазване на специфичните правила, установени в Закона за защита на личните данни и Указанията на ЦИК, Общинската избирателна комисия в община Грамада

Календар

Решения

  • № 31 / 30.09.2023

    относно: Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община ГРАМАДА, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, в което се провеждат заседанията на комисията и имащи право на възстановяване на извършените пътни разходи

  • № 30 / 30.09.2023

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии на СИК в Община Грамада за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 29 / 26.09.2023

    относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от КОАЛИЦИЯ„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения