Общинска избирателна комисия Грамада


РЕШЕНИЕ
№ 23
Грамада, 18.09.2023

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на Общинската избирателна комисия –Грамада за приемане на бюлетините и изборни книжа за район 0515 - Грамада и за осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс и Решение № 1979-МИ/18.08.2023 г. на ЦИК,ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГРАМАДА

РЕШИ

Упълномощава членовете на ОИК Грамада: Иван Владимиров Иванов и Петко Владимиров Миков със следните правомощия:

 • Да присъстват при предаването на отпечатаните бюлетини на територията на печатницата  и съпроводят транспортното средство до Областна администрация Видин, Конферентен център, където ще се съхраняват бюлетините.
 • Да подпишат протокола за предаването и приемането на бюлетините, съвместно с упълномощените представители на Министерство на финансите.
 • Да оформят необходимите документи, свързани с транспортирането и съхранението на хартиените бюлетини и другите изборни книжа за изборите за общински съветници и за кметове на 29.10 2023 г.
 1. Община Грамада да осигури транспорт на упълномощените представители на ОИК Грамада за изпълнение на горните правомощия.

Копие от настоящото решение да се изпрати до:  Областна администрация – Видин и Община Грамада,

Копие от Решението да се изложи на информационното табло на ОИК Грамада.

Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до три дни от обявяването му, на основание чл.88 ал.1 от ИК. P

  Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Председател: Иван Владимиров Иванов

Секретар: Антоанета Николаева Бижева

* Публикувано на 18.09.2023 в 22:14 часа

Календар

Решения

 • № 31 / 30.09.2023

  относно: Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община ГРАМАДА, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, в което се провеждат заседанията на комисията и имащи право на възстановяване на извършените пътни разходи

 • № 30 / 30.09.2023

  относно: Назначаване на секционните избирателни комисии на СИК в Община Грамада за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 29 / 26.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от КОАЛИЦИЯ„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения