Общинска избирателна комисия Грамада


РЕШЕНИЕ
№ 20
Грамада, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на партия ПП ”Български Земеделски Народен Съюз“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпили са заявления от ПП ”Български Земеделски Народен Съюз“, подписани от Захари Борисов Сандов, последният упълномощен от  Илия Ангелов Зюмбилев, в качеството му на председател на политическа партия “Бълграски Земеделски Народен Съюз“   , заведени под №10 и №11 от 17.09.2023г. във вх.регистър на кандидатите за кмет и за общински съветници на ОИК  Грамада на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявленията са приложени:

 1. Копие от пълномощно издадено на Илия Ангелов Зюмбилев.
 2. Копие от Удостоверение за регистрация на партията в ЦИК.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината за гласуване, съгласно Решение № 2371-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК, а именно: БЗНС.

Общинска избирателна комисия Грамада –  разгледа постъпилите заявления и приложените документи и намира, че са налице изискванията на чл. 147, ал. 1 - 5 от Изборния кодекс и Решение № 2218 – МИ от 05.09.2023г на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК Грамада- за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Грамада

РЕШИ:

 1. Регистрира партия „Български Земеделски Народен Съюз“ за участие в изборите за кмет на община Грамада в община Грамада на 29 октомври 2023 г.

 

 1. 2. Регистрира партия „Български Земеделски Народен Съюз“”  за участие в изборите за общински съветници в община Грамада на 29 октомври 2023 г.
 2. Наименованието на партията за изписване в бюлетината съгласно решението на ЦИК е БЗНС.

Копие от Решението да се изложи на информационното табло на ОИК Грамада.

Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до три дни от обявяването му, на основание чл.88 ал.1 от ИК.

  Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Председател: Иван Владимиров Иванов

Секретар: Антоанета Николаева Бижева

* Публикувано на 18.09.2023 в 21:55 часа

Календар

Решения

 • № 31 / 30.09.2023

  относно: Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община ГРАМАДА, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, в което се провеждат заседанията на комисията и имащи право на възстановяване на извършените пътни разходи

 • № 30 / 30.09.2023

  относно: Назначаване на секционните избирателни комисии на СИК в Община Грамада за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 29 / 26.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от КОАЛИЦИЯ„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения