02.10.2023

Съобщение

на 02.10.2023 от 17:00 ще се проведе заседание на ОИК Грамада....

29.09.2023

Съобщение

на 30.09.2023 от 17:00 ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

25.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска избирателна комисия - Грамада, което ще се проведе на 26.09.2023г. от 18.00ч.

19.09.2023

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в СРОК ДО 14.10.2023г.

19.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ

Общинската избирателна комисия в община ГРАМАДА,  обявявява, че ще приема документи за регистрация на кандидатските листи в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА -1908“ гр.Грамада,пл.“Мико Нинов“№2

Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК, могат да се проверят в Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

Краен срок за подаване на документи - 26.09.2023 г.!

 ВАЖНО: Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

  1. ЗА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ:

1.1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ/За регистрация на кандидатска листа за общински съветници/ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа/За регистрация на кандидатска листа за кмета на община/район/);

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат!

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район се подава отделно предложение.

1.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция, че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК(Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

1.3. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 ЗА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ:

2.1. Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа);

Предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет.

2.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

2.3. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат

Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет (Приложение № 56-МИ от изборните книжа).

Всеки избирател може да участва само в един списък!

17.09.2023

заседание

На 18.09.2023г. ще се проведе заседание на ОИК Грамада от 17:00 часа.

16.09.2023

Съобщение

На 16.09.2023 в 17:30 ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

11.09.2023

СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ В ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ГРАМАДА НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Общинска избирателна комисия - Грамада  приема  заявления за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. всеки календарен ден от 14.09.2023 г. до 18.09.2023 г. (включително) от  9.00 ч. до 17.00 ч .

 

11.09.2023

Съобщение

На 14.09.2023 г. ще се проведе заседание на ОИК Грамада от 17:30.

09.09.2023

Съобщение

Заседание на ОИК Грамада на 11.09.2023г. от 17,00ч.

09.09.2023

Съобщение

ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК ГРАМАДА НА 09.09.2023Г. ОТ 10,00ч.

Календар

Решения

  • № 31 / 30.09.2023

    относно: Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община ГРАМАДА, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, в което се провеждат заседанията на комисията и имащи право на възстановяване на извършените пътни разходи

  • № 30 / 30.09.2023

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии на СИК в Община Грамада за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 29 / 26.09.2023

    относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от КОАЛИЦИЯ„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения