Общинска избирателна комисия Грамада


РЕШЕНИЕ
№ 9
Грамада, 14.09.2023

ОТНОСНО: ОТНОСНО: определяне на номерата на изборните райони в община Грамада при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Грамада На основание чл.87,ал.1.т.3 и т. 7 от Изборния кодекс и Решение№1968-МИ/08.08.2023 г. и Решение№1969-МИ/08.08.2023 ОИК - ГРАМАДА

Р Е Ш И:

Територията на всяка община представлява един многомандатен изборен район за избор на общински съветници и един едномандатен изборен район за избор на кмет на общината.

Номерацията на тези изборни райони в страната е единна и се съдържа в първите четири знака от единната номерация на избирателните секции при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове съгласно Решение № 1969-МИ от 8 август 2023 г. на ЦИК.

 1. Територията на всяко кметство в общината представлява отделен едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство.
 2. Номерацията на тези изборни райони в страната е единна и съдържа цифрените номера по ЕКАТТЕ:

- на административния център на областта -05;

- на административния център на общината - 15;

- на населеното място - административен център на кметството.

 1. ОПРЕДЕЛЯ един многомандатен изборен район за произвеждане на избори за общински съветници на територията на община Грамада със следната номерация: 0515.

2.ОПРЕДЕЛЯ един едномандатен изборен район за произвеждане на избори за кмет на община на територията на община Грамада със следната номерация: 0515. 

Копие от Решението да се изложи на информационното табло на ОИК Грамада.

Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до три дни от обявяването му, на основание чл.88 ал.1 от ИК.

  Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Председател: Иван Владимиров Иванов

Секретар: Антоанета Николаева Бижева

* Публикувано на 15.09.2023 в 10:10 часа

Календар

Решения

 • № 31 / 30.09.2023

  относно: Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община ГРАМАДА, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, в което се провеждат заседанията на комисията и имащи право на възстановяване на извършените пътни разходи

 • № 30 / 30.09.2023

  относно: Назначаване на секционните избирателни комисии на СИК в Община Грамада за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 29 / 26.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от КОАЛИЦИЯ„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения