21.11.2015

Съобщение

На 21.11.2015г. в 10 часа се проведе заседание на ОИК Грамада.

То протече при следния дневен ред:

1.Обявяване за избран за общински съветник от листата на кандидати за общински съветници на ПП НФСБ

04.11.2015

Съобщение

На 04.11.2015г.в 17 часа ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

Заседанието ще има следният дневен ред:

1.Обявяване за избран за кмет на Община Грамада Милчо Башев и отказа му да бъде общински съветник от партия НФСБ.

2.Обявяване на избрани общински съветници за община Грамада в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

03.11.2015

Съобщение

На 1.11.2015г.в 22.00 ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

То ще има следния дневен ред:

1.Обявяване на избран за кмет на Община Грамада от балотажа, проведе на 1.11.2015г.

2.Упълномощаване на членове на ОИК да предадат списъците в ГД ГРАО Видин на 3.11.2015 г.

31.10.2015

Съобщение

На 31.10.2015г.в 15 часа ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

То ще има следния дневен ред:

1.Разглеждане на предложение от местна коалиция „Бъдеще за Грамада” за промяна в състава на СИК051500002;

 

30.10.2015

Съобщение

На 30.10.2015г.в 17 часа ще се проведе заседание на ОИК Грамада.
Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1.Регистриране на застъпници на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” за участие във втори тур на местните избори на 1.11.2015г.

2.Публикуване на списък с представителите на ПП НФСБ за участие във втори тур на местните избори на 1.11.2015г.

3.Подписване на протоколи, пликове и предаване на изборни книжа.

29.10.2015

Съобщение

На 29.10.2015г.в 12 часа ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

То ще има следният дневен ред:

1.Разглеждане на предложение от ПП ГЕРБ за извършване на промяна в състава на СИК 051500003; СИК051500005; СИК051500008; СИК051500009.

28.10.2015

Съобщение

На 28.10.2015г.в 9:30 часа ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

То ще има следният дневен ред:

1.Разглеждане на предложение от Българска социалистическа партия за промяна в съставите на СИК051500001; СИК 051500002; СИК 051500003; СИК051500004; СИК051500005; СИК051500007; СИК051500008; СИК051500009.

2.Упълномощаване на член на ОИК да предаде списъците в ГД ГРАО Видин на 28.10.2015 г.

3.Утвърждаване на образци на бюлетини за провеждане на втори тур на изборите за общински съветници и кметове на 01 ноември 2015 г.

26.10.2015

Съобщение

На 26.10.2015г.в 8:00 часа ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

То ще има следният дневен ред:

1.Анулиране на сгрешени протоколи на СИК,

2.Избиране на общински съветници.

3.Избиране на кмет на община.

4.Избиране на кмет на кметство село Тошевци.

25.10.2015

Съобщение

На 25.10.2015г.ще се проведе заседание на ОИК Грамада.
То ще има следният дневен ред:

1.Жалба от Николай Любенов Гергов – кандидат за кмет на община Грамада от местна коалиция „Бъдеще за Грамада”.

24.10.2015

Съобщение

На 24.10.2015г.в 10 часа ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

То ще има следния дневен ред:

1.Определяне членове на ОИК-Грамада за получаване на 24.10.2015г. – 11,30ч. от Областна администрация-Видин и разнасяне на изборните книжа и материали в СИК-овете в община Грамада за участие в изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015г.

2.Подписване на протоколи, пликове и предаване на изборни книжа.

23.10.2015

Съобщение

На 23.10.2015г.в 18 часа ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

То ще протече при следния дневен ред:

1.Регистриране на застъпници от партия Българска социалдемокрация.

2.Регистриране на застъпници от ПП АБВ(алтернатива за българско възраждане).

22.10.2015

Съобщение

На 22.10.2015г.в 17:45 часа ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

То ще има следният дневен ред:

1.Регистриране на застъпници на Българска социалистическа партия.

2.Разглеждане на предложение на ПП Атака за допълване списъка с резервни членове и промяна в съставите на СИК  0515002 и на СИК 0515003.

20.10.2015

Съобщение

На 20.10.2015г. в 17 часа ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

То ще има следният дневен ред:

1.Публикуване на списък с представителите на партия ГЕРБ.

2.Регистриране на застъпници от политическа партия ГЕРБ.

3.Публикуване на списък с представителите на ПП НФСБ.

4.Одобряване на образец бланка – чернова за отчитане на преференциите от гласуването за общински съветници и предоставяне на общинска администрация за отпечатване.

20.10.2015

Съобщение

На 19.10.2015г. в 18 часа ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

То ще има следният дневен ред:

1.Публикуване на списъка на представителите на местна коалиция БЪДЕЩЕ ЗА ГРАМАДА на интернет страницата на ОИК – Грамада. 

2.Регистриране на застъпници на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”

17.10.2015

Съобщение

На 17.10.2015г.в 11 часа ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

То ще има следният дневен ред:

1.Регистриране на застъпници на Местна коалиция "Бъдеще за Грамада"

14.10.2015

Съобщение

На 14.10.2015г.ще се проведе заседание на ОИК Грамада.
То ще протече при следния дневен ред:

1.Провеждане на обучение на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015г.

08.10.2015

Съобщение

На 7.10.2015г.от 14 часа ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

То ще протече при следния дневен ред:

1.Упълномощаване на членове на ОИК – Грамада за приемане на бюлетините и изборните книжа за район 0515 – Грамада за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015г. и за осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им.

06.10.2015

Съобщение

На 5.10.2015г.ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

Заседанието ще има следният дневен ред :

1.Промяна в състава на СИК.

01.10.2015

Съобщение

На 1.10.2015г.в 17:30 часа ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

То ще има следният дневен ред:

1.Гласуване и утвърждаване на бюлетини за провеждане  на изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015г. 

30.09.2015

Съобщение

На 30.09.2015г.в 11 часа ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

То ще има следният дневен ред :

1.Разглеждане и произнасяне с решение по подадено до комисията  заявление от Димитър Петков Иванов за изключването му от листата за общински съветници на партия "Атака".

28.09.2015

Съобщение

На 26.09.2015г. в 18 часа ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

То ще има следният дневен ред:

1.Назначаване на секционни избирателни комисии в Община Грамада, област Видин, за изборите на 25.10.2015год.

23.09.2015

Съобщение

На 22.09.2015г.в 16 часа ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

То ще протече при следния дневен ред:

1.Регистриране и обявяване на общински съветници на община Грамада в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. на местна коалиция„БЪДЕЩЕ ЗА ГРАМАДА”.

2.Определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

23.09.2015

Съобщение

На 23.09.2015г.от 17 часа  ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

То ще има следният дневен ред:

1.Определяне и обявяване чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати, регистрирали кандидатски листи в Общинска избирателна комисия Грамада в бюлетината в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Грамада.

2.Теглене на жребий за определяне на реда за участие в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции, местни коалиции и независимите кандидати.

22.09.2015

Съобщение

На 21.09.2015г.в 15 часа ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

То ще има следният дневен ред:

1.Регистриране и обявяване на кандидатската листа за общински съветници на партия АТАКА в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г.

2.Регистриране и обявяване на кмет на община Грамада в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. на партия АТАКА.

20.09.2015

Съобщение

На 20.09.2015г.в 13 часа ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

Дневният му ред ще бъде следният:

 1. Регистриране и обявяване на кандидатската листа за общински съветници на политическа партия ГЕРБ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
 2. Регистриране и обявяване на кмет на община Грамада в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. на партия ГЕРБ.
 3. Регистриране и обявяване на кмет на община Грамада в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. на партия Българска Социалдемокрация.
 4. Регистриране и обявяване на кандидатската листа за общински съветници на Партия Българска Социалдемокрация в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
 5. Регистриране и обявяване на кмет на община Грамада в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. на коалиция„БЪДЕЩЕ ЗА ГРАМАДА”.
 6. Регистриране и обявяване на кмет на кметство в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ГРАМАДА”.
 7. Регистриране и обявяване на кмет на кметство село Тошевци, община Грамада в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. на политическа партия „Национален фронт за спасение на България”.
 8. Регистриране и обявяване на кандидатската листа за общински съветници на политическа партия „Национален фронт за спасение на България”в изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015г.
 9. Регистриране и обявяване на кмет на община Грамада в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. на политическа партия „Национален фронт за спасение на България”.
 10. Регистриране и обявяване на кмет на община Грамада в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. на партия АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/.
 11. Регистриране и обявяване на общински съветници на община Грамада в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. на партия АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/.
 12. Регистриране и обявяване на общински съветници на община Грамада в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
 13. Регистриране и обявяване на кмет на община Грамада в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
20.09.2015

Съобщение

На 19.09.2015г.в 18 часа ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1.Избиране на дата, час и място за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите , коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Грамада.

2.Регистриране и обявяване на кмет на кметство в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. на политическа партия ГЕРБ.

14.09.2015

Съобщение

На 14.09.2015г.от 15 часа ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

То ще има следният дневен ред:

 1. Разглеждане и гласуване на подадени документи за регистрация на местна коалиция Бъдеще за Грамада,включваща (Реформаторски блок; Народен съюз; Български Демократичен Център; Национално движение за стабилност и възход)за участие в изборите за кмет на община Грамада на 25.10.2015г.
 2. Разглеждане и гласуване на подадени документи за регистрация на местна коалиция „Бъдеще за Грамада”,съдържаща („Реформаторски блок”, „Народен съюз”, „Български Демократичен Център”, „Национално движение за стабилност и възход”) за участие в изборите за общински съветници на община Грамада.
 3. Разглеждане и гласуване на подадени документи за регистрация на местна коалиция Бъдеще за Грамада включваща в себе си (Реформаторски блок; Народен съюз; Български Демократичен Център; Национално движение за стабилност и възход)за участие в изборите за кмет на кметство с.Тошевци,община Грамада
 4. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия Нова Алтернатива за участие в изборите за кмет на община Грамада на 25.10.2015г..
 5. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия Нова Алтернатива за участие в изборите за общински съветници на община Грамада на 25 октомври 2015 г.
 6. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия Нова Алтернатива за участие в изборите за кмет на кметство в с.Тошевци, община Грамада на 25.10.2015г.
 7. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за общински съветници на община Грамада на 25.10.2015г..
 8. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ за участие в изборите за кмет на община Грамада на 25.10.2015г..
 9. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ за участие в изборите за общински съветници на община Грамада на 25 октомври 2015г..
 10. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ за участие в изборите за кмет на кметство село Тошевци, община Грамада на 25 октомври 2015г.
 11. Определяне и обявяване на номерата на Изборните райони в Община Грамада.
13.09.2015

Съобщение

Днес на 13.09.2012г. в 11 часа ще се проведе заседание на ОИК Грамада.

Заседанието ще има следният дневен ред:

 1. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия Партия на Зелените за регистрация, за участие в изборите за кмет на община на 25.10.2015г.в община Грамада
 2. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия Партия на Зелените за регистрация, за участие в изборите за общински съветници на община на 25.10.2015г.в община Грамада.
 3. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия Партия на Зелените за регистрация, за участие в изборите за кмет на кметство в село Тошевци, община Грамада на 25.10.2015г.
 4. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия Българска Социалистическа Партия за регистрация,за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015г.в община Грамада.
 5. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия Българска Социалистическа Партия за регистрация,за участие в изборите за кмет на кметство село Тошевци на 25.10.2015г.в община Грамада.
 6. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия Българска Социалистическа Партия за регистрация,за участие в изборите за кмет на община на 25.10.2015г.в община Грамада.
 7. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия Национален фронт за Спасение на България,за регистрация, за участие в изборите за кмет на кмество село Тошевци на 25.10.2015г.в община Грамада.
 8. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия Национален фронт за Спасение на България,за регистрация, за участие в изборите за кмет на община на 25.10.2015г.в община Грамада.
 9. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия Национален фронт за Спасение на България,за регистрация, за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015г.в община Грамада.
 10. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия Атака,за регистрация, за участие в изборите за кмет на община Грамада на 25.10.2015г.
 11. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия Атака,за регистрация, за участие в изборите за общински съветници на община Грамада на 25.10.2015г.
 12. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия Атака,за регистрация, за участие в изборите за кмет на кметство на село Тошевци на 25.10.2015г. община Грамада.
 13. Начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК в община Грамада за произвеждане на избори за общински съветници.
 14. Определяне на броя на мандатите за общински съветници в община Грамада при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.
 15. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане),за регистрация, за участие в изборите за общински съветници на община Грамада на 25.10.2015г.
 16. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане),за регистрация, за участие в изборите за кмет на община Грамада на 25.10.2015г.
 17. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане),за регистрация, за участие в изборите за кмет на кметство в село Тошевци, община Грамада на 25.10.2015г.
 18. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от ПП Българска Социалдемокрация,за регистрация, за участие в изборите за кмет на кметство в село Тошевци, община Грамада на 25.10.2015г.
 19. Разглеждане и гласуване на документите, подадени от ПП Българска Социалдемокрация,за регистрация, за участие в изборите за кмет на община Грамада на 25.10.2015г.
10.09.2015

Съобщение

ОИК Грамада уведомява всички регистрирани от ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети,че приема документи за регистрация за местните избори всеки ден между 9:00 и 17:00.

В периода между 10.09. и 14.09.2015г.Общинската избирателна комисия ще приема документи за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за местните избори, които ще се проведат на 25.10.2015г.

10.09.2015

Съобщение

На 10.09.2015г. в 18 часа ще се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Грамада.

То ще се проведе при следния дневен ред:

1.Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници на община Грамада на 25.10.2015г.

2.Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия ГЕРБ за участие в изборите за кмет на община Грамада на 25.10.2015г.

3.Разглеждане и гласуване на документите, подадени от партия ГЕРБ за участие в изборите за кмет на кметство в село Тошевци, община Грамада на 25.10.2015г.

4.Определяне броя на членовете на СИК в община Грамада.

5.Формиране на единни номера на избирателните секции в община Грамада.

6.Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Грамада.

04.09.2015

Съобщение

Събрание на ОИК Грамада ще се проведе на 07.09.2015г.

То ще протече при следния дневен ред:

1.Избиране на член на ОИК – Грамада за маркиране на печата.

2.Определяне на номерацията и начина на обявяване на решенията на ОИК-Грамада.

3.Определяне на приемно време на ОИК- Грамада.

4.Определяне на краен срок на прием на документи за регистрация на партии,коалиции,инициативни комитети.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 98 / 21.11.2015

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на кандидати за общински съветници на ПП НФСБ.

 • № 97 / 04.11.2015

  относно: обявяване на избрани общински съветници за община Грамада в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

 • № 96 / 04.11.2015

  относно: обявяване за избран за кмет на Община Грамада Милчо Башев и отказа му да бъде общински съветник от партия НФСБ.

всички решения