Общинска избирателна комисия Грамада


РЕШЕНИЕ
№ 6
Грамада, 11.09.2023

ОТНОСНО: Назначаване на специалист-експерт и специалист – технически сътрудник за подпомагане на дейността на ОИК-ГРАМАДА в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. На основание чл.78 от ИК и Решение 1954/03.08.2023 г. на ЦИК и след съгласуване с кмета на община ГРАМАДА, Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

 1. За подпомагане дейността на ОИК - ГРАМАДА за времето от  10.09.2023 до седем дни от обявяване на изборния резултат наема специалист - експерт към ОИК – ГРАМАДА : ПОЛИНА ЙОРДАНОВА БОРИСОВА с месечно възнаграждение 1350 лв. и специалист – технически сътрудник към ОИК – ГРАМАДА: ДЕЛЯН ЙОРДАНОВ ДОЙКОВ с месечно възнаграждение 1150 лв.
 2. ОПРЕДЕЛЯ следния предмет на договорите с определените специалисти: „Подпомага дейността на Общинска избирателна комисия - ГРАМАДА, включително публикуване на взетите решения и протоколите от заседанията на интернет страницата на комисията; попълване и поддръжка на електронните регистри на представителите и застъпниците, както и на електронния публичен регистър на жалбите и сигналите до ОИК и решенията по тях, изготвяне на удостоверения на регистрираните в ОИК партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, изготвяне на удостоверения на регистрираните в ОИК кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, изготвяне на удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии и на регистрираните застъпници; осъществява телефонна комуникация, завежда по установения ред входящата и изходяща писмена кореспонденция; предава получената кореспонденция; изпълнява други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.“
 3. Решението да се сведе до кмета на Община ГРАМАДА за назначаване на лицата за заеманата длъжност, считано от 10.09.2023 г.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Иван Владимиров Иванов

Зам. председател: Мирослав Пепиев Илиев

* Публикувано на 11.09.2023 в 21:56 часа

Календар

Решения

 • № 31 / 30.09.2023

  относно: Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община ГРАМАДА, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, в което се провеждат заседанията на комисията и имащи право на възстановяване на извършените пътни разходи

 • № 30 / 30.09.2023

  относно: Назначаване на секционните избирателни комисии на СИК в Община Грамада за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 29 / 26.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от КОАЛИЦИЯ„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения