Общинска избирателна комисия Грамада


РЕШЕНИЕ
№ 2
Грамада, 09.09.2023

ОТНОСНО: номерацията на решенията на ОИК-ГРАМАДА в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. и начина на обявяване на решенията на ОИК-ГРАМАДА На основание чл. 87, ал.1 т.1 от ИК, чл.87, ал.2 от ИК, Общинска избирателна комисия – ГРАМАДА

На основание чл. 87, ал.1 т.1 от ИК, чл.87, ал.2 от ИК,

Общинска избирателна комисия – ГРАМАДА

РЕШИ:

 1. Взетите от ОИК-ГРАМАДА решения в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. имат единна, последователна номерация с арабски цифри, като след последната арабска цифра се поставя тире и се добавя следното съкращение относно съответния избор: МИ 
 2. Взетите от ОИК-ГРАМАДА решения се публикуват незабавно на интернет страницата на ОИК.
 3. ОИК – ГРАМАДА обявява решенията си на общодостъпно място, а именно сградата на Народно читалище ГРАМАДА, пл.“МИКО НИНОВ“2, 1. етаж, на информационни табла от двете страни на помещението, в което се помещава ОИК – ГРАМАДА.
 4. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязва деня и часа на поставянето им на таблото.
 5. Решенията се свалят не по-рано от три дни от поставянето им и се съхраняват в архива на ОИК.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

 

Председател: Иван Владимиров Иванов

Секретар: Антоанета Николаева Бижева

* Публикувано на 09.09.2023 в 20:34 часа

Календар

Решения

 • № 31 / 30.09.2023

  относно: Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община ГРАМАДА, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, в което се провеждат заседанията на комисията и имащи право на възстановяване на извършените пътни разходи

 • № 30 / 30.09.2023

  относно: Назначаване на секционните избирателни комисии на СИК в Община Грамада за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 29 / 26.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от КОАЛИЦИЯ„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения