Общинска избирателна комисия Грамада


РЕШЕНИЕ
№ 17
Грамада, 16.09.2023

ОТНОСНО: : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпилo e заявлениe от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ”  , подписано от Тодор Стаменов Вълчев с пълномощно№ 117  от 07.08.2023г  ,  последният упълномощен от  Мустафа Сали Карадайь , представляващ партия  „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ” , заведени под №05 от 16.09.2023г. във вх.регистър на кандидатите за общински съветници, във входящ регистър на ОИК  Грамада на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявленията са приложени:

1.копие от пълномощно издадено на Тодор Стаменов Вълчев.

  1. Копие от Удостоверение за регистрация на партията в ЦИК.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината за гласуване, съгласно Решение  № 2359 – МИ от 12.09.2023г на ЦИК , а именно: Движение за права и свободи - ДПС

Общинска избирателна комисия Грамада –  разгледа постъпилите заявления и приложените документи и намира, че са налице изискванията на чл. 147, ал. 1 - 5 от Изборния кодекс и Решение № 2359 – МИ от 12.09.2023г на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК Грамада- за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Грамада

РЕШИ:

1.РЕГИСТРИРА партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ”  за участие в изборите за общински съветници в община Грамада на 29 октомври 2023 г.

2.Партията да бъде изписвана на бюлетината за гласуване,  съгласно  Решение  № 2359 – МИ от 12.09.2023г на ЦИК , а именно: Движение за права и свободи – ДПС.

Копие от Решението да се изложи на информационното табло на ОИК Грамада.

Председател: Иван Владимиров Иванов

Секретар: Антоанета Николаева Бижева

* Публикувано на 16.09.2023 в 20:58 часа

Календар

Решения

  • № 31 / 30.09.2023

    относно: Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община ГРАМАДА, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, в което се провеждат заседанията на комисията и имащи право на възстановяване на извършените пътни разходи

  • № 30 / 30.09.2023

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии на СИК в Община Грамада за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 29 / 26.09.2023

    относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от КОАЛИЦИЯ„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения