Общинска избирателна комисия Грамада


РЕШЕНИЕ
№ 16
Грамада, 16.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на КОАЛИЦИЯ „ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Постъпили са заявления от  КОАЛИЦИЯ  „ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ” , подписани от  Валери Александров Василев, който е преупълномощен от Васил Иванов Василев, последният  упълномощен от представляващите  коалицията :Кирил  Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов , Атанас Петров Атанасов , представляващи коалиция  „ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ” , заведени под №03 и №04 от 16 септември 2023 г. във входящ регистър на ОИК  Грамада на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.   

Към заявленията са приложени:

1.копие от пълномощно издадено на Васил Василев.

 1. Копие от Удостоверение за регистрация на партията в ЦИК.

Предвид изложеното на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Грамада

РЕШИ:

 1. Регистрира КОАЛИЦИЯ „ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ”за участие в изборите за кмет на община в община Грамада на 29 октомври 2023 г.;
 2. РЕГИСТРИРА КОАЛИЦИЯ  „ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ”   за участие в изборите за общински съветници в община Грамада на 29 октомври 2023 г.
 3. Партията да бъде изписвана на бюлетината за гласуване, съгласно Решение № 2394-МИ от 13.09.2023 г.  на ЦИК както следва:

КОАЛИЦИЯ  ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

 

Копие от Решението да се изложи на информационното табло на ОИК Грамада.

Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до три дни от обявяването му, на основание чл.88 ал.1 от ИК.

  Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

 

Председател: Иван Владимиров Иванов

Секретар: Антоанета Николаева Бижева

* Публикувано на 16.09.2023 в 20:50 часа

Календар

Решения

 • № 31 / 30.09.2023

  относно: Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община ГРАМАДА, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, в което се провеждат заседанията на комисията и имащи право на възстановяване на извършените пътни разходи

 • № 30 / 30.09.2023

  относно: Назначаване на секционните избирателни комисии на СИК в Община Грамада за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 29 / 26.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от КОАЛИЦИЯ„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения