Общинска избирателна комисия Грамада


РЕШЕНИЕ
№ 15
Грамада, 16.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

Постъпили са заявления от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ”, подписани от Стефан Иванов Йонов упълномощен от Костадин Тодоров Костадинов в качеството му на председател и представляващ партията, заведени под № 1, № 2 от 15 септември 2023 г. във входящ регистър на ОИК  Грамада на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявленията са приложени:

      1.копие от пълномощно издадено на Стефан Иванов Йонов.

  1. Копие от Удостоверение за регистрация на партията в ЦИК.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината за гласуване, съгласно Решение № 2255-МИ от 07.09.2023 г. на ЦИК, а именно: ВЪЗРАЖДАНЕ.

Общинска избирателна комисия – Грамада разгледа постъпилите заявления и приложените документи и намира, че са налице изискванията на чл. 147, ал. 1 - 5 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Предвид изложеното на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Грамада

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за Кмет на Община в община Грамада на 29 октомври 2023 г.;

РЕГИСТРИРА партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за общински съветници в община Грамада на 29 октомври 2023 г.;

Копие от Решението да се изложи на информационното табло на ОИК Грамада.

Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до три дни от обявя.ването му, на основание чл.88 ал.1 от ИК.

  Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Председател: Иван Владимиров Иванов

Секретар: Антоанета Николаева Бижева

* Публикувано на 16.09.2023 в 20:29 часа

Календар

Решения

  • № 31 / 30.09.2023

    относно: Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община ГРАМАДА, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, в което се провеждат заседанията на комисията и имащи право на възстановяване на извършените пътни разходи

  • № 30 / 30.09.2023

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии на СИК в Община Грамада за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 29 / 26.09.2023

    относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от КОАЛИЦИЯ„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения