Общинска избирателна комисия Грамада


РЕШЕНИЕ
№ 10
Грамада, 14.09.2023

ОТНОСНО: определяне на единните номера на избирателните секции в община ГРАМАДА при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община ГРАМАДА В ОИК ГРАМАДА е постъпило писмо с входящ номер 2/09.09.2023 г. с приложена Заповед № 173/30.08.2023г. на Община Грамада. На основание чл.87,ал.1.т.3 и т. 7 от Изборния кодекс и Решение№1968-МИ/08.08.2023 г. и Решение№1969-МИ/08.08.2023 ОИК - ГРАМАДА

Р Е Ш И:

  1. Определя единната номерация на избирателните секции на територията на община ГРАМАДА, както следва:

Номер на СИК

Населено място

Местонахождение

051500001

гр. ГРАМАДА

Ул.“Георги Димитров“№86,помещение на ЕТ“ПИМ-Людмила Иванова“

051500002

гр. ГРАМАДА

Клуба на пенсионера

Пл.“Мико Нинов“№7

051500003

гр. ГРАМАДА

СУ“Христо Ботев“

Ул.“Ангел Мишев“№1

051500004

с.Тошевци

Читалище

Ул.“Четиринадесета“№1А

051500005

с.Бранковци

Кметство

пл.“Септември“№2

051500006

с. Срацимирово

Кметство

Ул.“Първа“№25

051500007

с. Водна и с. Бояново

Кметство

051500008

с. Милчина лъка

Кметство

051500009

с. Медешевци

Кметство

 

Копие от Решението да се изпрати  на Кмета на Община ГРАМАДА за сведение.

Копие от Решението да се изложи на информационното табло на ОИК ГРАМАДА.

Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до три дни от обявяването му, на основание чл.88 ал.1 от ИК.

  Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Председател: Иван Владимиров Иванов

Секретар: Антоанета Николаева Бижева

* Публикувано на 15.09.2023 в 10:07 часа

Календар

Решения

  • № 31 / 30.09.2023

    относно: Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община ГРАМАДА, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, в което се провеждат заседанията на комисията и имащи право на възстановяване на извършените пътни разходи

  • № 30 / 30.09.2023

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии на СИК в Община Грамада за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 29 / 26.09.2023

    относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от КОАЛИЦИЯ„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения