Общинска избирателна комисия Грамада


РЕШЕНИЕ
№ 53-МИ
Грамада, 22.10.2019

ОТНОСНО: Определяне на заместник при отсъствие на председателя на ОИК -Грамада

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ГРАМАДА

 

РЕШЕНИЕ

                                                               № 53-МИ/22.10.2019 Г.

 

          ОТНОСНО: Определяне на заместник при отсъствие на председателя на ОИК -Грамада

 

          На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 85, ал. 2, ал. 6 и ал. 9 от ИК, във връзка с т. 14 от Решение № 848-МИ /28.08.2019 г. на ЦИК, ОИК – Грамада

 

                                              Р  Е  Ш  И:

 

          ОПРЕДЕЛЯ при отсъствие на Председателя на ОИК – Грамада решенията, протоколите и удостоверенията да се подписват от Заместник председателя на ОИК – Грамада  Емилия Велкова Николова.

          Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

          Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          СЕКРЕТАР:

Председател: Евгени Илиев Генчев

Секретар: Валери Иларионов Рагьов

* Публикувано на 25.10.2019 в 15:29 часа

Календар

Решения

  • № 62-МИ / 31.10.2019

    относно: : Предаване на общинската администрация на книжата и материалите на ОИК – Грамада.

  • № 59-МИ / 30.10.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Грамада, предложени от различни партии и коалиции за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. в ГД „ГРАО“ – Видин.

  • № 61-МИ / 28.10.2019

    относно: РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА КМЕТ

всички решения