Общинска избирателна комисия Грамада


РЕШЕНИЕ
№ 61-МИ
Грамада, 28.10.2019

ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА КМЕТ

РЕШЕНИЕ

                                                          61-МИ/28.10.2019 г.

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

    община ГРАМАДА

    област ВИДИН

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАМАДА

 

Днес 28.10.2019  г., в 05:00. ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община  ГРАМАДА, област  ВИДИН., на първи тур

 

                                          МИЛЧО ПЕТРОВ БАШЕВ

 

 

 издигнат от  Местна коалиция НОВА АЛТЕРНАТИВА (НОВА АЛТЕРНАТИВА и ВОЛЯ)

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

Получил1012. действителни гласове.

 

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

.                                                                НЯМА

 

 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ : …………………

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:....................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1....................................

5............................................

9. .....................................

2.....................................

6. ...........................................

10. .....................................

3.....................................

7. ............................................

11. .....................................

4......................................

8. ............................................

12. .....................................

Председател: Евгени Илиев Генчев

Секретар: Валери Иларионов Рагьов

* Публикувано на 31.10.2019 в 14:34 часа

Календар

Решения

  • № 62-МИ / 31.10.2019

    относно: : Предаване на общинската администрация на книжата и материалите на ОИК – Грамада.

  • № 59-МИ / 30.10.2019

    относно: Упълномощаване на трима членове на общинската избирателна комисия Грамада, предложени от различни партии и коалиции за предаването на избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. в ГД „ГРАО“ – Видин.

  • № 61-МИ / 28.10.2019

    относно: РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА КМЕТ

всички решения